ระบบ E-Check Sheet มีขึ้นมาเพื่อใช้จดบันทึกเก็บข้อมูลชองการเก็บค่าอุณภูมิ หรือค่าทางงานทางวิศวะกรรมของหน่อยงานแทนเครื่องมือ แทนการเขียนด้วยมือ ซึ่งการทำงานเดิมแบบ manual  มีความยุ่งยากลำบากในการจัดเก็บ ด้วยความเป็นข้อมูลดิบมีโอกาสผิดพลาดในการทำงานได้สูง ในหลายกรณีจะได้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ต้องมีการRe-Key ลงระบบคอมเตอร์


ข้อดีของ E-Check Sheet

 • ลดการใช้เอกสาร
 • ลดการซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • เพิ่มความสะดวกรวดเร้วในการทำงาน
 • เพิ่มความถูกต้องในการทำงาน
 • นำข้อมูลไปใช้ต่อยังระบบอื่น เช่น BI , ERP ได้ง่าย


กระบวนการทำงานของ E-Check Sheet

Mobile Device Software

 • ทำงานOnline และ Offline
 • มีรหัสผ่านควบคุมแยกเป็นแต่ละ Sheet ได้และย่อยลวงไปในข้อมูลได้
 • ใช้งานได้หลายกะ หลาย User ในเครื่องเดียวกัน
 • ใช้เครื่องเดียวกัน ระหว่างช่างเทคนิค คนละกลุ่มได้โปรแกรมจะแยกตามรหัสช่างเทคนิคให้ได้อัตโนมัติ
 • บังคับให้บันทึก Note ได้หากค่าที่จดอยุ่นอกเหนือเงื่อไขที่กำหนด
 • มีระบบตรวจสอบว่า ช่างเทคนิคจดข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง
 • มีระบบตรวจสอบว่า ช่างเทคนิคจดข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง
 • รับข้อมูลได้หลายประเภท

-ตัวเลข เช่น อุณหภูมิ,ความชื้น เป็นต้น

-ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างเดียว(Accumulated Value) เช่นมิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

-Yes/No, On/Off

-หรือกำหนดเอง เช่น Normal / Abnormal เป็นต้น

 • บันทึกรหัสช่างเทคนิค และ วันที่ เวลา ที่จดบันทึกข้อมูลไว้อ้างอิง
 • กำหนดจำนวนวันที่แสดงข้อมูลย้อนหลังบน Mobile Device ได้


ประเภท Check Sheet

รายกะรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายปี

Mobile Device Software