Laserarm Simulator(ระบบฝึกซ้อมยิงปืนเสมือนจริง)

เป็นระบบที่ใช้นวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระดับสูง ผสานกับเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลและแสดงภาพกราฟฟิกขั้นสูง ​

เพื่อทำการแสดงเป้ายิง ทั้งเป้านิ่งและ เป้าเคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์เสมือนจริง เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ​ ระบบฝึกซ้อมยิงปืนเสมือนจริง ประกอบด้วย โปรแกรมฝึกเล็งเพื่อยิงเป้าจำลอง โดยสามารถทำการฝึกแบบเสมือนจริงได้ในการฝึกแบบเดี่ยว ตั้งแต่พื้นฐานในการฝึกหรือการประทับอาวุธ การเล็ง การยิง โดยใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ควบคุมและฉายภาพไปยังจอแสดงผล มีระบบเป้าหลายรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานได้ มีการคิดคำนวนคะแนนเก็บข้อมูลและพิมพ์ออกมาได้ พร้อมทั้งส่งขึ้นระบบ Social Network​

ประหยัดงบประมาณ ออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย ​

     Q: เหมาะสำหรับใคร? ​
     A: หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยปฎิบัติการพิเศษหรือเอกชน ใช้ฝึกบุคลากรประจำการหรือฝึกหน่วยรักษาความปลอดภัย ​
     Q: ใช้กับปืนชนิดใดได้บ้าง? ​
     A: ใช้ได้กับปืนทุกชิด ตั้งแต่ปืนจริงกระสุน Blank, ปืน Blank Gun, ปืน BBGun โดยไม่ต้องดัดแปลงปืนรูปแบบการฝึก

 • จำลองสนามยิงปืน  ​
 • ฝึกยิงเป้านิ่งตามระยะจริง  ​
 • ฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่ เช่น เป้าล้มลุก, เป้าสี  ​
 • ฝึกยิงแบบเดี่ยว หรือ ฝึกยิงพร้อมกัน 2 – 4 คน  ​
 • ฝึกยิงปืนแบบจำลองสถานการณ์​


จุดเด่น 

 • ใช้กับอาวุธปืนต่างๆได้ทุกชนิด ​
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณมีขนาดเล็ก สามารถยึดติดกับปืน โดยไม่มีสายเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ​
 • สามารถใช้อาวุธปืนประจำการของผู้ฝึกได้โดยตรง ​
 • สามารถใช้กระสุน Blank เพื่อทำการฝึกได้​
 • ตัวส่งสัญญาณมีรางมาตรฐาน แบบ Picatinny ยึดติดกับปืนได้ทั่วไป ทั้งปืนสั้นและปืนยาว เช่น Glock, M16A4 ใชกับ Air Soft Gun ได้ ​
 • มีแรงสะท้อนเหมือนจริง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึก ​
 • สามารถเก็บข้อมูลการฝึกได้​
 • สามารถพิมพ์คะแนนออกมาในการยิงแต่ล่ะรอบได้ เป็น Slip พร้อม QR Code เพื่อ Share ผ่าน Social Network


R&D In Thailand ​

พัฒนาทั้งส่วน Hardware และ Software โดยคนไทย เป็นการนำเอาองค์ความรู้หลายด้าน เข้ามารวมกันเป็นระบบฝึกยิงปืนจำลองเสมือนจริง เมื่อพัฒนาเองทั้งหมด จึงมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงานต่างๆได้อย่างง่ายดาย สร้างความคุ้นเคย ความเชื่อมั่น และ รูปแบบทักษะการใช้อาวุธปืน​
ความประหยัดและพัฒนายุทธวิธีการใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึกโดยกระสุนจริง​


ภาพตัวอย่างหน้าจอระบบ

ภาพการออกบูธและการอบรม