เรามีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน software หลักของเรา อีกทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่