บริษัท ไทยสกาด้าของเรา เป็นบริษัทที่ออกแบบและผลิตผลงานสินค้าด้านscada ในประเทศไทย อาทิเช่น

  • Laser Arms(ระบบฝึกซ้อมยิงปืนเสมือนจริง TSX)
  • Robotics
  • EV (Electric Vehicle)
    และรับพัฒนาให้เป็น OEM Version หรือ
    พัฒนาให้เป็นโปรแกรมเฉพาะงานสำหรับผู้ผลิต / นำเข้า Hardware ต่าง ๆ